Wat is het? Typen met de laptop.

Een zeer moderne methode om met tien vingers -blind- te leren typen aan een vlot tempo en zonder fouten. Ons eigen computerprogramma op de laptop is hierbij een uitstekend hulp- en controlemiddel.

Hoewel het een buitenschoolse opleiding betreft, is onze werkwijze en pedagogische aanpak even ernstig als een les uit het gewone lessenrooster.

Ouders en scholen die willen dat hun kinderen vlot en efficiënt leren typen, stellen het op prijs dat het CvCO vzw in iedere school die dat wenst een cursus inricht.

Wij geven iedere cursist een laptop in bruikleen gedurende de gehele cursus, zo kan men zowel thuis als in de les oefenen.

Wij hebben een eigen computerprogramma op onze laptop staan. Zo maakt de computer het ons veel gemakkelijker om deze uiterst nuttige vaardigheid op een relatief korte periode van ongeveer 3 à 5 maanden aan te leren.

Een dagelijkse oefening van ongeveer 30 minuten is noodzakelijk om de cursus met succes te volgen.

Wat zijn de voordelen na de opleiding?

  • Nooit meer naar de juiste toetsen moeten zoeken, maar deze blind en foutloos vinden.
  • De snelheid van werken op pc ligt aanzienlijk hoger.